Koor de Reade Hoeke

Graag stellen wij ons aan je voor.

Koor de Reade Hoeke is een koor van enthousiaste zangers –mannen en vrouwen- die zich betrokken voelen bij de samenleving en bij de wereld om hen heen. Het koor is opgericht in de jaren 80 en is ontstaan vanuit de vredesbeweging.  Het koor kiest liederen om de inhoud en omdat ze mooi zijn om te zingen.

Wij zingen liederen tegen onrecht en onderdrukking, wij zingen over vrede, hoop en liefde. Wij zingen over de rijkdom van andere culturen. Ons repertoire is zeer gevarieerd met liederen vanuit de hele wereld en in veel talen: Afrikaans, Spaans, Kroatisch, Fries, Bulgaars en nog heel veel meer. Er wordt veel aandacht besteed aan de klankkleur van ons vierstemmig koor.

 Wij zingen op uitnodiging en geven jaarlijks een eigen concert. We doen mee aan projecten en festivals zoals de tweejaarlijkse Stipelrunte in Friesland.

 Onze dirigente is Martzen Dijkstra uit Katlijk.

 Wij oefenen elke woensdagavondwijkcentrum de As in Heerenveen
Adres:  Weegbree 72

Is zingen bij ons koor iets voor jou?

Kom dan langs, luister en zing mee. Iedereen die graag zingt en zich thuis voelt bij ons koor is welkom bij de Reade Hoeke. Je kunt “ op proef” een paar keer vrijblijvend mee komen zingen.

In overleg met de dirigente wordt bepaald bij welke partij je het beste kunt zingen.
Muzikale scholing is niet vereist, wel enthousiasme.

Het koor repeteert elke woensdagavond van 20.00 – 22.00  in de As.
Adres: Weegbree 72, Heerenveen

Zijn er nog vragen  dan kun je contact opnemen met:
Martzen Dijkstra (dirigente)  Telefoon: 0513-622712
Joke de Boer (secretaris)  Telefoon: 06 13274146

of stuur een mail aan : dereadehoeke@gmail.com of laat een bericht achter op de site bij Contact

Agenda

De Reade Hoeke mag weer zingen

24 April 2022:  Voorjaarsconcert van het koor de READE HOEKE met een gastoptreden van het saxofoonorkest SAXMELANGE.

Plaats: Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 5  te Heerenveen

Inloop 14.30 uur,  aanvang:  15.00 uur.

Begin jaren tachtig is de Reade Hoeke opgericht. Het was de tijd van de vredesbeweging en de  demonstraties tegen de plaatsing van kruisraketten.

Helaas blijken de liederen uit die beginperiode van het koor actueler dan ooit.
Als statement voor de vrede heeft het koor  ze opgepoetst en het zal ze luidkeels laten horen.
Vanuit de vredesbeweging is de Reade Hoeke gegroeid naar een wereldkoor.

Liederen uit alle windstreken over liefde, vertrouwen en natuur staan deze middag op het programma, onder leiding van dirigent Martzen Dijkstra.

Een aantal keren zal het Saxofoonorkest SaxMelange tussen de liederen door een gevarieerd optreden verzorgen onder leiding van Sietske Trinks.

De Reade Hoeke nodigt u uit om in deze bijzondere tijd te komen luisteren:

“ Het Koor kan alleen maar zingen”

Ps.  De entree is gratis met vrije gift na afloop.

 

Stuur een bericht.

0 + 3 = ?

Oefenlocatie:

Het koor repeteert elke woensdagavond van 20.00 – 22.00  in de As.
Adres: Weegbree 72, Heerenveen